Key Note Efterår 2020

Key Note

Hvordan forbedrer vi vores digitale adfærd og dømmekraft?

Torsdag den 3. september 2020  •  kl. 16.15 - 19.30  •  Innovatorium •  Birk Centerpark 40 •  7400 Herning

Digital adfærd og dømmekraft kommer ikke af at bruge det digitale. Det kommer af viden, dialog og refleksion. Dette er ét af de grundprincipper, som dagens indlægsholder – og journalist og kommunikationsstrateg - Lykke Møller Kristensen arbejder ud fra.
I foredraget fik vi inspiration og viden, der kan forandre vores digitale liv – og det handler ikke kun om at slukke telefonen, men om at få nye perspektiver på, hvordan man håndterer de digitale medier i hverdag