KEY Note forår 2021

Key Note

KEY Note Efterår 2021

Livet på den anden side af Corona; Indlæg, netværk og tapas

Onsdag den 24. marts 2021  •  kl. 16.15 - 18.30  • Online

Journalist og kommunikatør Anne Villemoes vil til dette arrangement fortælle om, hvordan hun ser verden efter corona; om det er et forbigående fænomen? Eller er der elementer af livet med corona, vi tager med os på den anden side? Har det ændret vores arbejdsliv, vores måde at omgås hinanden på, vores vaner - og os selv som mennesker?