Key Starter Efterår 2018

Mestrer du dit arbejde?

Torsdag den 6. december 2018 •  kl. 08.00 - 10.00  •Scandic Regina •  Fonnesbechsgade 20 •  7400 Herning

I et samfund, hvor 35.000 mennesker på det danske arbejdsmarked hver dag er sygemeldt med stress, er det vigtigt at have nogle redskaber til at forbygge stress samt højne den enkeltes arbejdslyst.

 

Trivsel og god arbejdslyst er noget, som er vigtigt for os alle. KEY Networking sætter denne morgen fokus på emnet og byder velkommen til ét af vores egne KEY Networking medlemmer arbejdslystkonsulent Erik Poulsen fra Krifa Erhverv. Gennem hans erfaringer om trivsel fra en række forskellige arbejdspladser vil han gøre os klogere på vores egen arbejdslyst.
Krifas Videncenter for God Arbejdslyst og Institut For Lykkeforskning har i samarbejde, siden 2015, lavet en større undersøgelse om danskernes oplevelse af arbejdslyst. Herfra ved vi, at vores motivation for at gå på arbejde i høj grad hænger sammen med oplevelsen af, at vi mestrer vores arbejde. Det fokus giver værdi for såvel medarbejder som for ledelsen.

 

Det handler om andet og mere end vores evne til at mestre den konkrete arbejdsopgave. Vi går på arbejde som hele mennesker. Derfor skal mestring anskues ud fra flere forskellige perspektiver, nemlig et personlig, et socialt og et fagligt.

 

På netværksmødet vil du få konkret viden og blive inspireret gennem det digitale måleværktøj GAIS. Dette værktøj vil være med til gøre arbejdslysten konkret, håndgribelig og forståelig. Værktøjet bruges til at tage temperaturen på din egen arbejdslyst og i dit team eller virksomhed. Af såvel ledere som medarbejdere kan dette også bruges i forbindelse med MU-samtalen.

 

Denne morgen vil vi være ”Team KEY Networking”, hvor vi ser på vores fælles og individuelle arbejdslyst. Derfor vil du inden mødet modtage et link til GAIS’ trivselsmåling, som vi vil opfordre dig til at udfylde. Vi arbejder med resultatet af målingen og gennemgår, hvad der kan læses ud af den. Du vil få indblik i din arbejdslyst og værktøjer til, hvordan du kan øge oplevelsen af at mestre dit arbejde.