KEY Starter Forår 2020

Se konflikterne i øjnene... de er der alligevel

 

Tirsdag den 26. maj 2020 • kl. 08.00 - 10.00 • Online pga. Corona/Covid-19

Vi bruger en stor del af vores vågne timer på vores job, og for de fleste af os handler arbejdet om mere end blot at tjene til føden. Grænsen mellem arbejdsliv og privatliv er for tit udflydende, og mange tager arbejdet med hjem både mentalt og fysisk.

På flere måder fylder vores arbejde altså i vores liv. Vi lægger meget energi i det, og vi får energi af det – når det går, som vi ønsker det. Faktum er, at stigende krav og forventningspres præger mange arbejdspladser, og det skaber grobund for flere uenigheder og konflikter. Konflikter behøver ikke være ødelæggende og destruktive. Det handler i høj grad om, hvordan vi håndterer dem.

På netværksmødet blev der stillet skarpt på nogle konkrete redskaber og metoder til konflikthåndtering og konfliktforebyggelse.